Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją pożytku publicznego,
status OPP posiada od 09.07.2010 roku, który uprawnia nas m. in. do pozyskiwania 1% podatku
NOWOSOLSKI   UNIWERSYTET   TRZECIEGO   WIEKU              Numer KRS: 0000274854